Физическо архивиране на документи

Физическо архивиране и съхранение на документи

Конфиденциално и качествено архивиране

Оптимизация и централизация на вашия архив

Сканиране на документи

Дигитализация на вашия архив, постоянен онлайн достъп до вашия архив

Унищожаване на документи

Конфиденциално унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Физическо архивиране

Физическо архивиране и съхранение на документи в помещения на “Хардер Логистикс Архив България”

Транспортиране на документите

• Транспортиране на документите до помещенията на “Хардер Логистикс Архив България”

Дигитализация на архив

Електронен 24 часов достъп до документите в онлайн каталог

Сканиране и индексиране

Сканиране и индексиране на вашия архив

Унищожаване на документи

Конфиденциално унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

Самостоятелни архивни помещение

За пълна конфиденциалност и защита може да ви предоставим индивидуални архивни помещения

  • + 359 898 331922
  • office@archivebg.com
  • www.archivebg.com
  • Пловдив, България