Физическо съхранение на архив

“Хардер Логистикс Архив България” ООД е частен архивиращ център в България, създаден през 2015 г. в тясно сътрудничество с германския архивиращ център Harder Logistics. Компанията реализира проекти за физическо и електронно архивиране на документи. “Хардер Логистикс Архив България” има необходимите помещения,  техника,  know-how  и  обучен  персонал,  за  да  гарантира  бързина  и качество на предлаганите услуги.

 

Нашите предимства

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%