Физическо архивиране : 

Физическо архивиране и съхранение на документи в помещения на “Хардер Логистикс Архив България” Включително:

 • Индексиране на класьорите на база име на класьора
 • Подреждане на класьорите в кашони
 • Подписване на приемо-предавателни протоколи
 • Транспортиране на документите до помещенията на “Хардер Логистикс Архив България”
 • Съхранение на документи в помещения на “Хардер Логистикс Архив България”
 • Намиране, сканиране и изпращане на документите от търсен класьор по
 • електронна поща при заявка

Намиране и доставка на търсен класьор до помещенията на клиента

 

Сканиране и индексиране : 

Сканиране:

 • Формат на страниците:  А5,А4,А3
 • Цвят на сканираното изображение: цветен или черно бял.
 • Резолюция: 300 dpi – 600 dpi в зависимост от това дали е черно-бяло или цветно (В случай, че имате изискване за по-висока резолюция,можем да се съобразим с желанието Ви)
 • Файлов формат: PDF, TIF или друг – съобразно Вашите изисквания
 1. Индексиране

Въвеждане на данни(тагове), по които лесно да се намира документа:

 • Всяка папка е отделен фолдър
 • Всеки документ е отделен файл с името на документа в съответния фолдър

Постоянен  достъп до онлайн система със сканираните докумемнти, чрез потребителско име и парола упоменати в договора

Дигитализация на архив :

Цялостно решение за дигитализация. Хардер Логистикс Архив България разполага със система за управление на дигитален архив. Онлайн достъп да архив, различни нива на достъп, улеснено търсене, извличане и добавя на документи

Унищожаване на документи :

При желание на нашите клиенти предлагаме услуги по унищожаване на документи с изтекъл срок, които отговарят на нормативната уредба за унищожаване

Самостоятелни архивни помещения : 

Хардер Логистикс Архив Българя предлага самостоятелни архивни помещения. Помещенията са с индивидуален режим на достъп, като клиентите има достъп до информация за достъпа в реално време, както и видеонаблюдение.

Транспортиране на архив : 

Нашите автомобили са оборудвани с GPS устройства за проследяване , за да гарантират сигурността на вашите документи